Levensloop

Het onzichtbare zichtbaar maken.

Welkom bij Galjaard Onderwijsadvies. Ik ben Sander Galjaard en sinds 1 maart 2016 eigenaar van Galjaard Onderwijsadvies. ‘Onder de boom’ vertel ik je graag mijn levensloop. Mijn levenservaringen neem ik mee in mijn werk als systemisch consultant in lerende organisatie. .

Mijn wortels liggen in het landelijke Haastrecht en omgeving. Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht op het Christelijk Lyceum in Gouda. Als kind nam ik al initiatief, was ik ondernemend en had veel energie.
Na een top-tussenjaar in Grenoble, een aantal jaren rechtenstudie, koos ik uiteindelijk met mijn hart voor de Pabo.
Vijf jaar als stamgroepleider op Jenaplanschool Vlinderbos, gepassioneerd om met kinderen te werken, met als doel kinderen zichzelf en de wereld laten ontdekken. Ik probeerde altijd elk kind elke dag even werkelijk te ‘zien’.
Uiteindelijk wilde ik meer uitdaging en heb daarom de stap gezet naar het onderwijsadvies. Ik kon daar verder groeien, met als resultaat een aantal prachtige vruchten: bij team Organisatie Ontwikkeling van MHR (2002), een echt innoverend en lerend team, werkte ik aan het TOM-project en bij TriamFloat was ik 3 jaar lang projectleider op het Da Vinci College in Leiden, als onderdeel van een innovatief landelijk thema, geïnitieerd door de VO-raad . Het laatste jaar van dit project was ik betrokken bij de landelijke borging van Expeditie Durven Delen Doen.
Bij het Nederlands Instituut voor Masters in Educatie (NiME) werd ik in 2011 verbindend projectleider in een complexe dynamiek: excellente docenten, bestuurders, wetenschappers en mastersopleidingen.
Vanaf 2012 mocht ik mijn werkervaring, commerciële vaardigheden en netwerk inzetten als trainer/consultant bij het APS. Al snel groeide ik door naar teamleider ‘omgaan met verschillen’. APS bracht mij het conceptueel denken, het gedachtengoed van Alex van Emst, School aan Zet ideeën en instrumenten over de lerende organisatie. De ideeën over professionele cultuur sluiten prachtig aan bij een systemische benadering, waarbij leren in de onderstroom plaatsvindt.

Mijn persoonlijke- en professionele ontwikkeling zijn voortdurend hand in hand gegaan, vanaf mijn wortels in Haastrecht tot de professional in volle kracht die ik nu ben. Ik heb altijd veel gestudeerd, gelezen, trainingen gevolgd, intervisie gedaan, coaching en persoonlijke trajecten gevolgd. Op persoonlijk vlak heeft het ITIP en Phoenix Opleidingen mij gevormd. Samengevat heb ik geleerd voelen en denken meer met elkaar in balans te brengen en meer vanuit het hart te leven.
Mijn stam is mede gevormd door mijn zoektocht waar ik ook twijfel, teleurstelling, fouten en worsteling heb ervaren. Elke keer heb ik deze ervaringen gebruikt om op te reflecteren en daarvan te leren.
Een keerpunt in mijn werkende leven was de opleiding ‘systeemdynamiek in organisaties’. Vanaf dat moment had ik taal en instrumenten gevonden om de onderstroom van (school-)organisaties zichtbaar te maken. Dat wat ik altijd al voelde als ik een school binnenkwam, kon ik nu bewust benoemen en plaatsen. Door deze opleiding ben ik actief bezig om systemisch werk in het onderwijs te introduceren. Met Bert Hellinger zelf mocht ik een opstelling doen over het Nederlandse onderwijs. De inzichten uit die opstelling hebben me diep geraakt en zijn voor mij een leidend principe: leraren die het werkelijke potentieel van kinderen zien. Nog altijd organiseer ik systemische werkplaatsen onderwijs vanuit dit leidende principe. In mijn werk ben ik altijd op zoek naar het (onbenut) potentieel van de organisatie of de professional. De ander echt zien. Dat proces start met waarnemen, voelen, ervaren en intuïtie en werkervaring inzetten. Soms is het voldoende om de waarnemingen terug te geven, soms heeft een professional of organisatie meer nodig.

In mijn logo voor Galjaard Onderwijsadvies heb ik bewust voor de symboliek van de boom gekozen. De boom symboliseert voor mij de natuurlijke groei in het leven. Om tot bloei te kunnen komen is het belangrijk om je wortels te kennen, zodat je via de stam je stevigheid en je takken verder kunt ontwikkelen. De boom is een verwijzing naar de levensboom of de Yggdrasil. Het beschrijft de verbinding tussen de wortels via het hier en nu naar een hoger bewustzijn. Ik heb deze symboliek verwerkt in mijn uitgangspunten.
Nu ben ik vanaf 1 maart 2016 zelfstandig ondernemer en geniet ik volop van het werk wat ik doe en ben ik dankbaar voor de mensen met wie ik werk en de scholen die ik begeleid.

 

9 mei 2016 door sander