Galjaard Onderwijsadvies

Onderwijsadvies op maat

Levensloop

Het onzichtbare zichtbaar maken.

Welkom bij Galjaard Onderwijsadvies. Ik ben Sander Galjaard en sinds 1 maart 2016 eigenaar van Galjaard Onderwijsadvies. ‘Onder de boom’ vertel ik je graag mijn levensloop. Mijn levenservaringen neem ik mee in mijn werk als systemisch consultant in lerende organisatie. .

Mijn wortels liggen in het landelijke Haastrecht en omgeving. Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht op het Christelijk Lyceum in Gouda. Als kind nam ik al initiatief, was ik ondernemend en had veel energie.
Na een top-tussenjaar in Grenoble, een aantal jaren rechtenstudie, koos ik uiteindelijk met mijn hart voor de Pabo.
Vijf jaar als stamgroepleider op Jenaplanschool Vlinderbos, gepassioneerd om met kinderen te werken, met als doel kinderen zichzelf en de wereld laten ontdekken. Ik probeerde altijd elk kind elke dag even werkelijk te ‘zien’.
Uiteindelijk wilde ik meer uitdaging en heb daarom de stap gezet naar het onderwijsadvies. Ik kon daar verder groeien, met als resultaat een aantal prachtige vruchten: bij team Organisatie Ontwikkeling van MHR (2002), een echt innoverend en lerend team, werkte ik aan het TOM-project en bij TriamFloat was ik 3 jaar lang projectleider op het Da Vinci College in Leiden, als onderdeel van een innovatief landelijk thema, geïnitieerd door de VO-raad . Het laatste jaar van dit project was ik betrokken bij de landelijke borging van Expeditie Durven Delen Doen.
Bij het Nederlands Instituut voor Masters in Educatie (NiME) werd ik in 2011 verbindend projectleider in een complexe dynamiek: excellente docenten, bestuurders, wetenschappers en mastersopleidingen.
Vanaf 2012 mocht ik mijn werkervaring, commerciële vaardigheden en netwerk inzetten als trainer/consultant bij het APS. Al snel groeide ik door naar teamleider ‘omgaan met verschillen’. APS bracht mij het conceptueel denken, het gedachtengoed van Alex van Emst, School aan Zet ideeën en instrumenten over de lerende organisatie. De ideeën over professionele cultuur sluiten prachtig aan bij een systemische benadering, waarbij leren in de onderstroom plaatsvindt.

Mijn persoonlijke- en professionele ontwikkeling zijn voortdurend hand in hand gegaan, vanaf mijn wortels in Haastrecht tot de professional in volle kracht die ik nu ben. Ik heb altijd veel gestudeerd, gelezen, trainingen gevolgd, intervisie gedaan, coaching en persoonlijke trajecten gevolgd. Op persoonlijk vlak heeft het ITIP en Phoenix Opleidingen mij gevormd. Samengevat heb ik geleerd voelen en denken meer met elkaar in balans te brengen en meer vanuit het hart te leven.
Mijn stam is mede gevormd door mijn zoektocht waar ik ook twijfel, teleurstelling, fouten en worsteling heb ervaren. Elke keer heb ik deze ervaringen gebruikt om op te reflecteren en daarvan te leren.
Een keerpunt in mijn werkende leven was de opleiding ‘systeemdynamiek in organisaties’. Vanaf dat moment had ik taal en instrumenten gevonden om de onderstroom van (school-)organisaties zichtbaar te maken. Dat wat ik altijd al voelde als ik een school binnenkwam, kon ik nu bewust benoemen en plaatsen. Door deze opleiding ben ik actief bezig om systemisch werk in het onderwijs te introduceren. Met Bert Hellinger zelf mocht ik een opstelling doen over het Nederlandse onderwijs. De inzichten uit die opstelling hebben me diep geraakt en zijn voor mij een leidend principe: leraren die het werkelijke potentieel van kinderen zien. Nog altijd organiseer ik systemische werkplaatsen onderwijs vanuit dit leidende principe. In mijn werk ben ik altijd op zoek naar het (onbenut) potentieel van de organisatie of de professional. De ander echt zien. Dat proces start met waarnemen, voelen, ervaren en intuïtie en werkervaring inzetten. Soms is het voldoende om de waarnemingen terug te geven, soms heeft een professional of organisatie meer nodig.

In mijn logo voor Galjaard Onderwijsadvies heb ik bewust voor de symboliek van de boom gekozen. De boom symboliseert voor mij de natuurlijke groei in het leven. Om tot bloei te kunnen komen is het belangrijk om je wortels te kennen, zodat je via de stam je stevigheid en je takken verder kunt ontwikkelen. De boom is een verwijzing naar de levensboom of de Yggdrasil. Het beschrijft de verbinding tussen de wortels via het hier en nu naar een hoger bewustzijn. Ik heb deze symboliek verwerkt in mijn uitgangspunten.
Nu ben ik vanaf 1 maart 2016 zelfstandig ondernemer en geniet ik volop van het werk wat ik doe en ben ik dankbaar voor de mensen met wie ik werk en de scholen die ik begeleid.

 

Dienstverlening

Procesbegeleiding

Ik begeleid organisaties of teams in transitiefase, in afscheid nemen en zicht krijgen op nieuwe perspectieven (krimp).

Leernetwerken

Ik faciliteer het leren voor bestuurders, schoolleiders en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs (regionale en landelijke leernetwerken).

Systemisch werken

Ik werk met de onderstroom van de organisatie, maak onbenut potentieel zichtbaar en werken met intuitie en gevoel, opstellingen.

Projectleiding

Ik geef leiding aan complexe opdrachten, waarbij meer partijen betrokken zijn en dat leidt tot zichtbaar resultaat in de organisatie.

Uitgangspunten

Relatie & verbinden

In mijn werk staat een persoonlijke en professionele relatie centraal. Samenwerking met de klant en het professioneel samenbrengen van mensen om elkaar te versterken.

Doel & proces

In mijn werk zoek ik de balans tussen doelgerichtheid, resultaat en samen het proces ingaan.

Bovenstroom & onderstroom

In mijn werk integreer ik wetenschappelijke (onderwijs- en veranderkundige) inzichten met het volgen van intuitie. Verstillen en vertragen.

Inzoomen & uitzoomen

In mijn werk zie ik de bomen én het bos. In de praktijk ingezoomd afgewisseld met uitzoomen om (weer) het hele plaatje te kunnen zien.

Bushcraft Quest

Waarom de Bushcraft Quest?

Heb je het gevoel als bestuurder, schoolleider of leraar dat je voortdurend geleefd wordt, dat je niet de rust kunt nemen om na te denken en te bezinnen. Of heb je het gevoel dat er veel van je gevraagd en verwacht wordt? Met de Bushcraft Quest creëren we in de Drentse natuur een plek voor jou om in een back-to-the-basisc-omgeving te reflecteren en te bezinnen.

Doel van de Bushcraft Quest

  • Bezinnen op een dieper niveau wie je bent en wilt zijn.
  • Versterken van je persoonlijke handelen door terug te gaan naar je authenticiteit.
  • Persoonlijk leiderschap ontwikkelen.
 

Wij creëren een plek voor jou

Wij creëren een plek voor jou in de natuur, buiten, die je uitdaagt om naar binnen te kijken. Over wie jij bent als mens en over hoe jij je mens-zijn meeneemt in je professionaliteit. Over hoe je daarin leiding neemt. Over hoe je verschijnt in de wereld. Hoe je handelt en spreekt. Wij creëren een plek voor jou in de natuur, buiten, om je binnen te laten raken.

Wij creëren een plek voor jou om te leren en te ervaren, dat…….

….waarnemen verder gaat dan observeren. Waarnemen gebeurt met alle zintuigen, zonder oordeel. ….jij basic skills en de vier elementen nodig hebt om in de natuur te overleven: water, vuur, aarde en lucht ….jij holding space kan maken voor jezelf. Een holding space voor jezelf is je eigen thuis creëren, waar dan ook. ….jij vanuit het waarnemen het systeem van de natuur kunt lezen en de wetten van de natuur leert kennen. ….rituelen en metaforen een krachtige werking kunnen hebben ….de natuur een inspiratiebron is om te gebruiken in je werk van alledag.  

Hoe willen we jou dat laten ervaren?

Voorafgaand aan de 3-daagse bereiden we je goed voor op wat je kunt verwachten tijdens de Bushcraft Quest in de natuur. In de voorbereidingsbijeenkomst vertellen René Nauta en Beke Olbers, als Bushcraft-expert van EXTRA Bushcraft, over de skills en Sander Galjaard, als coach, neemt je mee in hoe je de ervaringen kunt vertalen naar het dagelijks leven. Tijdens de 3-daagse slapen we twee nachten in het bos met precies voldoende uitrusting. De package-list volgt. Gedurende de drie dagen laten we je afwisselend kennis maken met de basisprincipes van bushcraft (vuur maken, water zuiveren, shelter bouwen, eetbare planten). We nemen je mee in kennis van de natuur, waaronder dierensporen lezen etc. We wisselen deze bushcraft-ervaringen af met individuele en gezamenlijke bezinningsmomenten rond het vuur, de rituele ontmoetingsplek. Tijdens die momenten is er ruimte voor het inbrengen van waarnemingen, ervaringen en vraagstukken en is er plek om naar elkaar te luisteren. Daarmee krijgen de ervaringen in de natuur een verdiepend karakter.  

Wie zijn wij?

Sander Galjaard is sinds 1997 werkzaam in het onderwijs. Eerst als leraar en daarna als coach, adviseur en leidinggevende. In zijn werk coacht hij leidinggevenden en leraren en (management-)teams. Sander is systemisch geschoold in familie-en organisatieopstellingen en volgde bij het ITIP het traject ‘persoonlijk meesterschap’. In 2012 maakte hij kennis met bushcraft en heeft samen met zijn zoon verschillende bushcraft-cursussen gevolgd. Hij is gegrepen door de natuur, die hij tegelijkertijd ‘zacht en meedogenloos’ ervaren heeft. René Nauta en Beke Olbers zijn de eigenaren van EXTRA. Zij geven al sinds 1997 les in bushcraft, allerlei vaardigheden die je buiten nodig hebt. Van vuurmaken, eetbare planten en paddenstoelen verzamelen, tot diersporen lezen en manden maken van vezels. Dat doen zij voor een groot deel in Nederland, maar zij bieden ook expedities aan in het buitenland. Tijdens de Quest delen zij graag hun passie voor het buiten-zijn met jou, om jou te laten ervaren dat buiten je thuis kan zijn.

Hoe ziet de plek eruit?

De Quest wordt gegeven in fraaie, grote en afwisselende bossen in Drenthe. Alles is er aanwezig om onze lessen in een fraaie atmosfeer te kunnen geven.  

Praktische informatie

Kosten per deelnemer zijn € 495,- (incl. eten, koffie/thee/water, gezamenlijke voorbereidingssessie en individueel gesprek na afloop). Aanmelden kan via het contactformulier op de site.

Nieuwsbrief

Wordt lid van de nieuwsbrief

Word lid van de nieuwsbrief

Contact

Voor verdere vragen en opmerkingen!

[contact-form-7 id="34" title="Contact formulier"]

Sander Galjaard

Helmbloemlaan 27
3452 BR Vleuten
06-52 41 48 29

Social media